چشم انداز

چشم انداز شرکت آریانا برای سالهای آینده:

 

 

  •  ایجاد نظامی پویا و پایدار جهت توسعه، معرفی و مستندسازی دانش انفورماتیک
  •  ارتقاء سطح دانش کاربردی - عملیاتی منابع انسانی و سرمایه های ارزشمند سطوح مدیریتی، پرسنل، خانواده و فرزندان
  •  شناسایی منابع روز استاندارد و ارائه راهکارهای اساسی تولید دانش نرم افزاری
  •  سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مختلف آموزشی، علمی، پژوهشی و صنعتی
  •  توسعه و بهبود ارائه خدمات آنهم در بازاری کاملاً پیشرو و رقابتی
  •  اعتلا و تحدید برندسازی گروه در منطقه بعنوان هولدینگی پیشرو در عرصه دنیای مجازی، واقعیت مجازی و دیجیتال
  •  کسب بیشتر و موثرتر سهم بازار مطابق با اقبال مشتریان وفادار
 مشاوره تلفنی