جوایز و افتخارات

جایزه رتبه اول نمایشگاه لدکس 2008

جایزه رتبه اول نمایشگاه لدکس 2008

جایزه محصول نو آورانه به تایید کمیته فنی دومین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال

جایزه محصول نو آورانه به تایید کمیته فنی دومین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال

تقدیر در عنوان بهترین اثر آموزشی کشور

تقدیر در عنوان بهترین اثر آموزشی کشور

لوح افتخار به عنوان بهترین اثر  مروج و مبلغ زبان و ادبیات فارسی

لوح افتخار به عنوان بهترین اثر مروج و مبلغ زبان و ادبیات فارسی

تقدیر هیئت داوران در بخش مالتی مدیای جشنواره ملی جوان ایرانی

تقدیر هیئت داوران در بخش مالتی مدیای جشنواره ملی جوان ایرانی

جایزه محصول نو آورانه به تایید کمیته فنی سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال

جایزه محصول نو آورانه به تایید کمیته فنی سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال

برترین شرکت نرم افزاری در همایش ملی رضایت مندی مشتری

برترین شرکت نرم افزاری در همایش ملی رضایت مندی مشتری

رتبه دوم آموزش و اطلاعات اولین جشنواره تلویزیونهای هوشمند سامسونگ

رتبه دوم آموزش و اطلاعات اولین جشنواره تلویزیونهای هوشمند سامسونگ

 مشاوره تلفنی