آریانا در رسانه‌ها

تیزر تلویزیونی انگلیسی بدون توقف

متن کامل کتابهای دانش آموز، تمرین، فیلم و معلم امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهای کتابهای دانش آموز، تمرین و فیلم نمایش متن قسمتهای شنیداری (Audio Scripts) گرامر فارسی کلیه درسها و آموزش محاوره ای دستور زبان به همراه تمرینات مربوطه ترجمه فارسی بخشهای Reading و Conversation جهت بهبود فن ترجمه 64 فیلم مرتبط با دروس 02188997939

انگلیسی بدون توقف

دارای دوره های تکمیلی تا 4 سطح خود آموز دوطرفه با امکان تشخیص خودکار گفتار برگزاری امتحان در پایان هر دو درس در حدود 3000 تمرین مرتبط با دروس شبیه سازی مکالمه با یک انگلیسی زبان دارای شماره شناسایی از شورای عالی انفورماتیک کشور راهنمای کامل نحوه استفاده از برنامه همراه با نرم افزار تقویت مهارت شنیداری دسترسی سریع به کلیه صداها، فیلمها و تمرینات فقط با یک کلیک ماوس 02188997939

حضور مدیران شرکت آریانا در شبکه آموزش صداو سیما

معرفی راه کارهای نوین آموزش زبان به صورت مجازی با حضور مدیران شرکت آریانا در برنامه برخط شبکه آموزش 02188997939

معرفی آموزش زبان انگلیسی بدون توقف در شبکه بازار

در این برنامه جناب آقای مهندس سعید کاویانی پور مدیر بخش تحقیقات و توسعه بازار شرکت آریانا به معرفی تکنولوژی های نوین آموزش الکترونیکی در حوزه زبان انگلیسی و نیز معرفی محصول جدید USB در شبکه بازار می پردازند.

آموزش زبان انگلیسی بدون توقف در تلویزیون

مصاحبه کارشناس فروش محصول انگلیسی بدون توقف در تلویزیون مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی بدون توقف در تلویزیون 1

مصاحبه کارشناس فروش محصول انگلیسی بدون توقف در تلویزیون مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی

نمونه فیلم استاد راهنما در انگلیسی بدون توقف 2 پلاس

اضافه کردن فیلمهای آموزشی استاد راهنما به زبان فارسی در بسته های انگلیسی بدون توقف 2 پس از تحقیق و بازخورد مخاطبان بسته آموزش زبان انگلیسی بدون توقف، فیلمهای آموزشی استاد راهنما مرتبط با بخشهای Lesson Goals Photo Story Reading Vocab آماده شده که می تواند شما را تا انتهای مسیر آموزشی کمک نماید. https://goo.gl/gZ8km6

معرفی آموزش زبان انگلیسی سریع و آسان در برنامه امروز

معرفی آموزش زبان انگلیسی سریع و آسان در برنامه امروز

 مشاوره تلفنی